اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/09/26

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

 

1- international journal of psychosocial rehabilitation -SCOPUS 

2- Journal of critical reviews- Scopus

3- EurAsian Journal of BioSciences- Scopus